ПОЛІТИКА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

1. Загальні положення цієї особистої політики обробки даних складається відповідно до вимог за статтею 7 Закону України "Про захист персональних даних" та визначає порядок обробки персональних даних та заходів для забезпечення безпеки персональних даних, зроблених у веб-ресурсі (далі - оператор).

1.1. Оператор ставить найважливішу мету та умову реалізації своєї діяльності щодо поваги прав та свобод людини та громадянина при обробці своїх персональних даних, включаючи захист прав на приватність, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Ця операторська політика з точки зору обробки персональних даних (далі - політика) відноситься до всієї інформації, яку оператор може отримати відвідувачів веб-сайту.

2. Основні концепції, що використовуються в політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою обчислювального обладнання;

2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком при обробці необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт є набором графічних та інформаційних матеріалів, а також програм комп'ютера та баз даних, які забезпечують їх доступність в Інтернеті через мережеву адресу.

2.4. Інформаційна система персональних даних - це набір персональних даних, що містяться в базах даних та забезпечення їх обробки інформаційних технологій та технічних засобів.

2.5. Виснаження особистих даних - дії, внаслідок чого неможливо визначити без використання додаткової інформації, щоб вплинути на особисті дані до конкретного користувача або інших особистих об'єктів даних;

2.6. Обробка персональних даних - будь-які дії (операція) або набір дій (операцій), скоєний за допомогою інструментів автоматизації або без використання таких коштів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, вдосконалення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розподіл, забезпечення, доступ), блокування, видалення, знищення особистих даних;

2.7. Оператор є державним органом, муніципальним органом, юридичним або індивідуальним, незалежно або разом з іншими особами, що організовують та (або) обробку персональних даних, а також визначенням, що визначаються, заходи (операції), що здійснюються з персональних даних;

2.8. Особисті дані - будь-яка інформація, пов'язана безпосередньо або опосередковано до певного або визначеного користувачем веб-сайтом.

2.9. Користувач - будь-який веб-сайт відвідувачів.

2.10. Надання особистих даних - дії, спрямовані на розкриття особистих даних до певної особи або певного кола осіб;

2.11. Розподіл персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття особистих даних до невизначеного ряду осіб (передача персональних даних) або ознайомитись з персональними даними необмеженого ряду осіб, включаючи публікацію персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційних та телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12. Транскордонне перенесення персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави шляхом повноважень повноважень іноземної країни, іноземної фізичної або зовнішньої юридичної особи;

2.13. Руйнування персональних даних є будь-які дії, внаслідок чого особисті дані неминуче знищуються з нездатністю подальшого відновлення вмісту персональних даних у інформаційній системі персональних даних та (або) руйнівних носіїв матеріалу.


3. Оператор може обробляти наступні особисті дані користувача.

3.1. Прізвище, ім'я, по батькові;

3.2. Телефонні номери;

3.3. Крім того, сайт збирає та обробляє розкладні дані про відвідувачів (включаючи файли cookie), використовуючи Інтернет-статистичні послуги (метрика Яндекса та Google Analytics та інші).

3.4. Наведені вище дані далі на текст політики поєднуються з загальною концепцією персональних даних.


4. Особисті об'єкти обробки даних.

4.1. Метою обробки персональних даних користувача є розробка та надсилання замовлення.

4.2. Крім того, оператор має право відправити повідомлення про нових продуктів та послуг, спеціальних пропозицій та різних заходів. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши оператору на адресу електронної пошти на адресу електронної пошти ggirlwoodgirls@gmail.com з нотою "Відмова від сповіщень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції".

4.3. Від'єднані дані користувачів, зібрані за допомогою Інтернет-статистичних послуг, служать для збору інформації про дії користувача на сайті, підвищити якість сайту та його вміст.


5. Правова база для обробки персональних даних.

5.1. Оператор обробляє персональні дані користувача лише у тому випадку, якщо вони заповнюють та / або відправляти користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті. Заповнення відповідних форм та / або надсилання особистих даних оператору, користувач висловлює свою згоду на цю політику.

5.2. Оператор обробляє дискетировані користувацькі дані у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера користувача (файл Cookie увімкнено та використовує технологію JavaScript).


6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів безпеки персональних даних безпеки персональних даних, що обробляються оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує безпеку персональних даних та приймає всі можливі заходи для усунення доступу до персональних даних несанкціонованих осіб.

6.2. Особисті дані користувача ніколи не за будь-яких обставин будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.

6.3. Якщо виявлено неточності в особистих даних, користувач може реалізувати їх незалежно, шляхом надсилання оператора до повідомлення оператора до адреси електронної пошти державного оператора thechestnut@gmail.com позначив "актуалізацію особистих даних".

6.4. Термін особистих даних необмежений. Користувач може в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши повідомлення оператора електронною поштою до електронної адреси: support@alterd.ua оператора з нотою "відгук до згоди на обробку персональних даних".

7. Транскордонна передача персональних даних.

7.1. Оператор до реалізації транскордонного перенесення персональних даних зобов'язаний переконатись, що іноземна держава, на територію якої передбачається, що він передає персональні дані, забезпечує надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

7.2. Транскордонне перенесення персональних даних на території зарубіжних країн, які не відповідають вищезазначеним вимогам, можуть бути здійснені лише у разі, якщо згода суб'єкта суб'єкта персональних даних про транскордонну передачу своїх персональних даних та / або виконання договору, партія є особистим об'єктом даних.

8. Остаточні положення.

8.1. Користувач може отримати будь-які пояснення питання щодо питань, пов'язаних з обробкою своїх персональних даних, звернувшись до оператора за допомогою електронної пошти support@alterd.ua.

8.2. Цей документ відображатиме будь-які зміни до Оператора обробки персональних даних. Політика діє на невизначений термін, перш ніж замінити його новою версією.